Κύριος » επιχείρηση » Οικονομικές συνθήκες

Οικονομικές συνθήκες

επιχείρηση : Οικονομικές συνθήκες
Ποιες είναι οι οικονομικές συνθήκες;

Οι οικονομικοί όροι αναφέρονται στην παρούσα κατάσταση της οικονομίας σε μια χώρα ή περιοχή. Αυτές οι συνθήκες αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου μαζί με τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς η οικονομία περνάει από περιόδους επέκτασης και συρρίκνωσης. Οι οικονομικές συνθήκες θεωρούνται θετικές ή θετικές όταν μια οικονομία επεκτείνεται και θεωρείται αρνητική ή αρνητική όταν συνάπτεται μια οικονομία.

Κατανόηση των οικονομικών συνθηκών

Οι οικονομικές συνθήκες μιας χώρας επηρεάζονται από πολυάριθμους μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, της κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας, των επιπέδων ανεργίας, της παραγωγικότητας, των συναλλαγματικών ισοτιμιών, του πληθωρισμού και πολλών άλλων.

Τα οικονομικά δεδομένα κυκλοφορούν σε τακτική βάση, συνήθως εβδομαδιαία ή μηνιαία και μερικές φορές ανά τρίμηνο. Ορισμένοι οικονομικοί δείκτες όπως το ποσοστό ανεργίας και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕγχΠ παρακολουθούνται στενά από τους συμμετέχοντες στην αγορά, καθώς συμβάλλουν στην εκτίμηση των οικονομικών συνθηκών και των ενδεχόμενων μεταβολών τους. Μια πληθώρα οικονομικών δεικτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της κατάστασης της οικονομίας ή των οικονομικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού ανεργίας, των επιπέδων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και των πλεονασμάτων ή των ελλειμμάτων, των ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ και των ποσοστών πληθωρισμού.

Σε γενικές γραμμές, οι οικονομικοί δείκτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ηγετικές, συνεκτικές ή υστερούμενες. Δηλαδή περιγράφουν πιθανές μελλοντικές οικονομικές συνθήκες, τρέχουσες οικονομικές συνθήκες ή συνθήκες του πρόσφατου παρελθόντος. Οι οικονομολόγοι ενδιαφέρονται κατά κανόνα να καθοδηγούν τους δείκτες ως έναν τρόπο να κατανοήσουν ποιες θα είναι οι οικονομικές συνθήκες τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες. Για παράδειγμα, δείκτες όπως οι νέες παραγγελίες για βιομηχανικά προϊόντα και οι νέες άδειες στέγασης υποδηλώνουν το ρυθμό της μελλοντικής οικονομικής δραστηριότητας, καθώς σχετίζεται με το ρυθμό παραγωγής και κατασκευής κατοικιών.

Άλλοι δείκτες που μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές οικονομικές συνθήκες περιλαμβάνουν τον δείκτη εμπιστοσύνης των καταναλωτών, τις νέες παραγγελίες εργοστασίων (τις νέες παραγγελίες αγαθών από λιανικές και άλλες επιχειρήσεις) και τα αποθέματα επιχειρήσεων (τα αποθέματα που τηρούν οι επιχειρήσεις για να συμβαδίζουν με τη ζήτηση).

Βασικές τακτικές

  • Οι οικονομικές συνθήκες αναφέρονται στην κατάσταση των μακροοικονομικών μεταβλητών και των τάσεων σε μια χώρα σε μια χρονική στιγμή.
  • Τέτοιες συνθήκες μπορεί να περιλαμβάνουν το δυναμικό ανάπτυξης του ΑΕΠ, το ποσοστό ανεργίας, τον πληθωρισμό και τους προσανατολισμούς της φορολογικής και νομισματικής πολιτικής.
  • Οι οικονομικές συνθήκες υπολογίζονται από οικονομολόγους και αναλυτές και λαμβάνουν τη μορφή ποσοτικοποιήσιμων οικονομικών δεικτών.

Γιατί οι οικονομικές συνθήκες έχουν σημασία για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις

Οι δείκτες των οικονομικών συνθηκών παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις. Οι επενδυτές χρησιμοποιούν δείκτες οικονομικών συνθηκών για να προσαρμόσουν τις απόψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη και την κερδοφορία. Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών θα οδηγούσε τους επενδυτές να είναι περισσότερο αισιόδοξοι για το μέλλον και θα μπορούσαν να επενδύσουν περισσότερο καθώς αναμένουν θετικές αποδόσεις. Το αντίθετο θα μπορούσε να είναι αληθές εάν επιδεινωθούν οι οικονομικές συνθήκες. Ομοίως, οι επιχειρήσεις παρακολουθούν τις οικονομικές συνθήκες για να αποκτήσουν εικόνα για τη δική τους αύξηση πωλήσεων και την κερδοφορία τους. Ένας αρκετά χαρακτηριστικός τρόπος πρόβλεψης της ανάπτυξης θα ήταν να χρησιμοποιηθεί η τάση του προηγούμενου έτους ως βασική γραμμή και να αυξηθεί με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία και προβολές που σχετίζονται περισσότερο με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Για παράδειγμα, μια κατασκευαστική εταιρεία θα εξετάσει τις οικονομικές συνθήκες στον τομέα της στέγασης για να καταλάβει εάν η ορμή βελτιώνεται ή επιβραδύνεται και προσαρμόζει ανάλογα την επιχειρηματική της στρατηγική.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Macro Environment Ορισμός Το μακροοικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στη συνολική κατάσταση της οικονομίας, σε αντίθεση με την ευημερία ενός συγκεκριμένου τομέα ή περιοχής. περισσότερα Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη μακροοικονομία Η μακροοικονομία μελετά ένα συνολικό σύστημα οικονομίας ή αγοράς: τη συμπεριφορά, τους παράγοντες που την οδηγούν και τον τρόπο βελτίωσης της απόδοσής της. περισσότερος ορισμός οικονομικής ανάκαμψης Η οικονομική ανάκαμψη είναι ένα στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου μετά από μια ύφεση που χαρακτηρίζεται από μια σταθερή περίοδο βελτίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. περισσότερα Είναι η οικονομία πραγματικά μια επιστήμη Dismal; Η οικονομία είναι ένας κλάδος κοινωνικών επιστημών που επικεντρώνεται στην παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. περισσότερο Επέκταση Ορισμός Η επέκταση είναι η φάση του επιχειρηματικού κύκλου όταν η οικονομία μετακινείται σε κορυφαία επίπεδα απασχόλησης, εμπιστοσύνη των καταναλωτών και ΑΕΠ. Περισσότερο χάσμα ύφεσης - ορισμός και επεξήγηση Το χάσμα ύφεσης είναι ένας μακροοικονομικός όρος για μια οικονομία που λειτουργεί κάτω από την ισορροπία πλήρους απασχόλησης και όπου το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι χαμηλότερο από το επίπεδο πλήρους απασχόλησης. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας