Κύριος » επιχείρηση » Πελάτης

Πελάτης

επιχείρηση : Πελάτης
Τι είναι ένας πελάτης;

Ο πελάτης είναι άτομο ή επιχείρηση που αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες άλλης εταιρείας. Οι πελάτες είναι σημαντικοί επειδή οδηγούν έσοδα. χωρίς αυτές, οι επιχειρήσεις δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δημόσια προβλήματα ανταγωνίζονται με άλλες εταιρείες για να προσελκύσουν πελάτες, είτε διαφημίζοντας επιθετικά τα προϊόντα τους είτε μειώνοντας τις τιμές για να επεκτείνουν τις βάσεις των πελατών τους.

Βασικές τακτικές

  • Οι πελάτες είναι τα άτομα και οι επιχειρήσεις που αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες από άλλη επιχείρηση.
  • Για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών της, ορισμένες επιχειρήσεις παρακολουθούν στενά τις σχέσεις των πελατών τους για να εντοπίσουν τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών και των προϊόντων.
  • Ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους μπορεί να τους προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
  • Αν και οι καταναλωτές μπορούν να είναι πελάτες, οι καταναλωτές ορίζονται ως αυτοί που καταναλώνουν ή χρησιμοποιούν εμπορεύματα και υπηρεσίες.

Κατανόηση των πελατών

Οι επιχειρήσεις συχνά τιμούν τη λέξη "ο πελάτης έχει πάντα δίκιο", επειδή οι ευτυχείς πελάτες είναι πιο πιθανό να απονέμουν επαναλαμβανόμενες επιχειρήσεις σε εταιρείες που πληρούν ή υπερβαίνουν τις ανάγκες τους. Ως αποτέλεσμα, πολλές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις σχέσεις των πελατών τους για να ζητήσουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις μεθόδους βελτίωσης των σειρών προϊόντων. Οι πελάτες κατηγοριοποιούνται με πολλούς τρόπους. Οι πελάτες συνήθως ταξινομούνται ως εξωτερικοί ή εσωτερικοί.

Οι εξωτερικοί πελάτες διαχωρίζονται από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και συχνά ενδιαφέρονται για την αγορά των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια επιχείρηση. Οι εσωτερικοί πελάτες είναι άτομα ή επιχειρήσεις που ενσωματώνονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, συχνά υπάρχουν ως υπάλληλοι ή άλλες λειτουργικές ομάδες εντός της εταιρείας.

Μελετώντας τους πελάτες

Οι επιχειρήσεις συχνά μελετούν τα προφίλ των πελατών τους για να τελειοποιήσουν τις προσεγγίσεις μάρκετινγκ και να προσαρμόσουν το απόθεμά τους για να προσελκύσουν τους περισσότερους πελάτες. Οι πελάτες συχνά ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα δημογραφικά τους στοιχεία, όπως η ηλικία, η φυλή, το φύλο, η εθνικότητα, το επίπεδο εισοδήματος και η γεωγραφική τους θέση, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλλιεργήσουν ένα στιγμιότυπο του "ιδανικού πελάτη" ή του "πελάτη". Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν τις εταιρείες να εμβαθύνουν τις υπάρχουσες σχέσεις με τους πελάτες τους και να φθάσουν στους αναξιοποίητους καταναλωτικούς πληθυσμούς για να αυξήσουν την κυκλοφορία.

Οι πελάτες είναι τόσο σημαντικοί που τα κολέγια και τα πανεπιστήμια προσφέρουν μαθήματα συμπεριφοράς καταναλωτών που είναι αφιερωμένα στη μελέτη των προτύπων συμπεριφοράς, των επιλογών και των ιδιοσυγκρασιών τους. Εστιάζουν στο γιατί οι άνθρωποι αγοράζουν και χρησιμοποιούν αγαθά και υπηρεσίες και πώς επηρεάζουν τις εταιρείες και τις οικονομίες. Η κατανόηση των πελατών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δημιουργούν αποτελεσματικές διαφημιστικές εκστρατείες μάρκετινγκ και διαφήμισης, να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες και να διατηρούν τους πελάτες για επαναλαμβανόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Εξυπηρέτηση πελατών

Η εξυπηρέτηση πελατών, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει θετικές εμπειρίες, είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη δυναμική πωλητή / πελάτη. Η πίστη με τη μορφή ευνοϊκών online κριτικών, παραπομπών και μελλοντικών επιχειρήσεων μπορεί να χαθεί ή να κερδηθεί με βάση μια καλή ή κακή εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών. Τα τελευταία χρόνια, η εξυπηρέτηση πελατών έχει εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω chat chats, texting και άλλων μέσων επικοινωνίας. Η αγορά είναι κορεσμένη από επιχειρήσεις που προσφέρουν τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό που διακρίνει το ένα από το άλλο είναι η εξυπηρέτηση πελατών, η οποία έχει γίνει η βάση του ανταγωνισμού για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της Sigma Six.

Πελάτες έναντι Καταναλωτών

Οι όροι πελάτης και καταναλωτής είναι σχεδόν συνώνυμοι και συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οι καταναλωτές ορίζονται ως άτομα ή επιχειρήσεις που καταναλώνουν ή χρησιμοποιούν αγαθά και υπηρεσίες. Οι πελάτες είναι οι αγοραστές στην οικονομία που αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες και μπορούν να υπάρχουν ως καταναλωτές ή μόνο ως πελάτες.

Οι πελάτες διαφέρουν από τους πράκτορες αγορών, οι οποίοι χρησιμοποιούν το εταιρικό κεφάλαιο για να αγοράζουν προϊόντα χονδρικής για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Καλή υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών είναι η άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ ενός καταναλωτή που κάνει μια αγορά και ενός αντιπροσώπου της εταιρείας που το πωλεί. περισσότερα Πώς Επαναλαμβανόμενα Θέματα Πωλήσεων Οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις είναι αγορές που οι πελάτες κάνουν για να αντικαταστήσουν τα ίδια αντικείμενα ή υπηρεσίες που είχαν αγοράσει και κατανάλωσαν στο παρελθόν. περισσότερη εμπιστοσύνη στα εμπορικά σήματα: Τι πρέπει να γνωρίζετε Η εμπιστοσύνη των εμπορικών σημάτων είναι η θετική συσχέτιση που αποδίδουν οι καταναλωτές σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, όπως αποδεικνύεται από τις επαναλαμβανόμενες αγορές τους. περισσότερα Πως λειτουργούν οι βάσεις πελατών Η βάση πελατών είναι η πρωταρχική πηγή εσόδων και εσόδων μιας εταιρείας, η οποία αποτελείται από τους τρέχοντες πελάτες που πληρώνουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. περισσότερος κορεσμός της αγοράς: Το να φτάσουμε στο μέγιστο Κορεσμός της αγοράς είναι μια κατάσταση που προκύπτει όταν ο όγκος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε μια αγορά έχει μεγιστοποιηθεί στην τρέχουσα κατάσταση. περισσότερα Micromarketing: Διαφήμιση επικεντρωμένη σε μια συγκεκριμένη ομάδα πελατών Το Micromarketing είναι μια προσέγγιση στη διαφήμιση που τείνει να στοχεύει μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων σε μια εξειδικευμένη αγορά. Με τα μικρο-μάρκετινγκ, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πωλούνται απευθείας σε μια στοχοθετημένη ομάδα πελατών. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας