Κύριος » μεσίτες » Πρόγραμμα Συμμόρφωσης

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης

μεσίτες : Πρόγραμμα Συμμόρφωσης
Τι είναι το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης;

Πρόγραμμα συμμόρφωσης είναι ένα σύνολο εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών μιας εταιρείας που συμμορφώνονται με τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς ή για την υποστήριξη της επιχειρηματικής φήμης. Μια ομάδα συμμόρφωσης εξετάζει τους κανόνες που θέτουν οι κυβερνητικοί φορείς, δημιουργεί ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης, το υλοποιεί σε όλη την εταιρεία και επιβάλλει την τήρηση του προγράμματος.

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης Επεξήγηση

Κύριες οικονομικές ρυθμιστικές αρχές είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και η Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών Βιομηχανιών (FINRA). Αυτές και άλλες έχουν θεσπίσει απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται, ανάλογα με την περίπτωση και σε διαφορετικό βαθμό, από τις τράπεζες, τους διαμεσολαβητές, τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα προγράμματα συμμόρφωσης έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία από το σοκ της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αλλά οι έντονες καταγγελίες τραπεζιτών έχουν βρει ευαίσθητα αυτιά των Ρεπουμπλικανών στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Έχουν υπάρξει συντονισμένες προσπάθειες για την ανατροπή των κανονισμών που αποσκοπούν στο να παραμείνουν ορισμένοι συμμετέχοντες στον χρηματοπιστωτικό τομέα να υπερεκτιμούν τις αυτοσυγκρασιακές τους παρορμήσεις, αλλά η ώθηση και η έλξη της πολιτικής στο DC καθιστούν ασαφές ποιες αλλαγές, αν υπάρχουν, τελικά θα προκύψουν.

Οι εταιρείες που διαπραγματεύονται στο κοινό υποτίθεται ότι διαθέτουν ισχυρά προγράμματα συμμόρφωσης για την τήρηση των απαιτήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι απαιτήσεις κατάθεσης και οι προθεσμίες. Τα προγράμματα συμμόρφωσης είναι επίσης σημαντικά, αν και λιγότερο τυπικά από πλευράς δικαίου, σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, δημόσιες ή μη. Όπου δεν ισχύουν οι απαιτήσεις μιας ρυθμιστικής αρχής, ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης μιας επιχείρησης αντιμετωπίζει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων ώστε να συμμορφώνονται με τις εσωτερικές πολιτικές (π.χ. δαπάνες εταιρικών κεφαλαίων ή μεταχείριση γυναικών) και, κυρίως, να διατηρήσει τη φήμη της επιχείρησης στους πελάτες της, τους προμηθευτές, τους υπαλλήλους και ακόμη και την κοινότητα στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση. Τα τμήματα συμμόρφωσης έχουν αυξηθεί λόγω του ρόλου τους στη διατήρηση των εταιρειών τους από ζεστό νερό με ρυθμιστές, πελάτες, μετόχους και το ευρύ κοινό.

Σύγκριση επενδυτικών λογαριασμών Όνομα παροχέα Περιγραφή Αποκάλυψη διαφημιζόμενου × Οι προσφορές που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα προέρχονται από συνεργασίες από τις οποίες η Investopedia λαμβάνει αποζημίωση.

Σχετικοί όροι

Κατανόηση των υπαλλήλων συμμόρφωσης Ένας υπάλληλος συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι μια εταιρεία συμμορφώνεται με τις εξωτερικές ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις εσωτερικές πολιτικές της. περισσότερα Οργανισμός Αυτορρύθμισης - SRO Μια οργάνωση αυτορρύθμισης (SRO) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και να επιβάλει από μόνος του τους κανονισμούς και τα πρότυπα της βιομηχανίας. περισσότερα κανόνα Volcker Ο κανόνας Volcker χωρίζει τα τμήματα επενδυτικών τραπεζών, ιδιωτικών κεφαλαίων και ιδιοκτησιακών συναλλαγών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τα βραβεία καταναλωτικών δανείων τους. περισσότερα Γιατί κάθε εταιρεία χρειάζεται τμήμα συμμόρφωσης Το τμήμα συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι μια επιχείρηση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τηρεί εξωτερικούς κανόνες και εσωτερικούς ελέγχους. περισσότερες Σειρές 26 Η Σειρά 26 είναι μια εξέταση τίτλων και μια άδεια που παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα να εποπτεύει όσους πωλούν κεφάλαια, μεταβλητά έσοδα και μεταβλητή ασφάλιση ζωής. περισσότερα Νόμος για τη μεταρρύθμιση και την προστασία των καταναλωτών Dodd-Frank Wall Street Ο Νόμος περί μεταρρύθμισης και προστασίας των καταναλωτών Dodd-Frank Wall Street είναι μια σειρά από ομοσπονδιακούς κανονισμούς που εγκρίθηκαν σε μια προσπάθεια πρόληψης μιας μελλοντικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. περισσότερες συνδέσεις συνεργατών
Συνιστάται
Αφήστε Το Σχόλιό Σας